Ris – en stapelvara som hotas av klimatförändringarna

En nyligen publicerad artikel i New York Times belyser hur klimatförändringarna hotar den globala risproduktionen och hur bönder och forskare arbetar för att anpassa odlingen till nya förhållanden.

Ris är en stapelvara för halva mänskligheten men är nu hotad på grund av klimatförändringarnas effekter. Oförutsägbara väderförhållanden med torka, översvämningar och höga temperaturer påverkar risproduktionen negativt över hela världen. För att möta utmaningarna utforskar bönder och forskare innovativa metoder för att odla ris på ett mer hållbart och klimatanpassat sätt.

Globala utmaningar för risproduktionen

Extremväder förväntas leda till minskad global risproduktion i år. I Vietnams risregion Mekongdeltat tvingas bönder överge mark på grund av klimatförändringar och minskade vattenflöden orsakade av dammar uppströms. Samtidigt har Indien begränsat sin risexport av oro för den inhemska livsmedelstryggheten och skördarna i Pakistan har slagits ut av värmeböljor och översvämningar.

Växtförädling och nya rissorter

För att möta klimathoten arbetar växtförädlare med att utveckla nya rissorter. Vid Arkansas State University i USA letar forskare efter gener i gamla rissorter som kan ge plantor bättre motståndskraft mot varma nätter. Forskare i Bangladesh har tagit fram rissorter som kan växa i översvämningsvatten och jordar med hög salthalt.

Att minska metanutsläppen

Risproduktionen står för uppskattningsvis 8 procent av människans globala metanutsläpp. I Arkansas har forskning visat att metanutsläppen kan minskas med 60 procent genom att låta risfälten torka mellan bevattningscyklerna istället för att hålla dem ständigt vattentäckta.

New York Times-artikeln ger en bra överblick över de allvarliga hot klimatförändringarna utgör mot den globalt viktiga risproduktionen. 

De innovativa lösningar som forskare och bönder utvecklar, som nya tåliga rissorter och sätt att minska metanutsläpp, ger visst hopp. 

Samtidigt framgår det tydligt att mer stöd behövs för att sprida hållbara och klimatanpassade odlingssätt i stor skala, särskilt till fattiga småbrukare. 

Som artikeln visar har vi i rika länder ett ansvar att minska våra utsläpp och stötta klimatanpassning i risproducerande regioner. 

Annars riskeras ökad fattigdom, svält och instabilitet i sårbara delar av världen när en stapelvara för miljarder människor hotas.

Picture of Per-Olof Hall

Per-Olof Hall

Skriver om hälsa och hållbarhet, och kombinerar en unik insikt med över 15 års erfarenhet som ägare och konsult på PlanetPeople AB.