PlanetPeople AB

RISKBEDÖMNING

Har ni fått ett krav från Arbetsmiljöverket att genomföra riskbedömningar? 

Alla företag med anställda skall enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete arbeta med att förebygga ohälsa och olycksfall. I detta arbete blir hanteringen av verksamhetens arbetsmiljörisker mycket betydelsefullt. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön men arbetstagarna och deras representanter ska medverka i arbetet och delta i de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker skall beaktas löpande i verksamheten och i samband med planerade förändringar.

Har Arbetsmiljöverket ställt krav på att ni skall anlita sakkunnig extern kompetens? 

Ett vanligt förekommande krav från Arbetsmiljöverket är att anlita sakkunnig extern kompetens. Vi menar att det är först när man har genomfört en grundläggande kartläggning av verksamheten och genomfört en första riskanalys som det är möjligt att förstå behovet och kunna beställa rätt kompetens. Som sakkunnig hjälper vi dig att göra rätt saker och saker rätt vilket reducerar kostnader för företaget. Genom vårt nätverk av samarbetspartner säkerställer vi rätt kompetens till rätt pris.

Så här jobbar vi:

Steg 1
​Kartläggning

I samverkan med arbetstagarna hjälper vi till med att kartlägga hela er verksamhet för att skapa ett omfattande underlag för riskanalyser.

Steg 2
Analys av riskkällor

Som sakkunniga avgör vi tillsammans behovet av fördjupade riskbedömningar  där vi exempelvis anlitar extern kompetens som ergonomer, arbetsmiljöingenjörer eller annan specialistkompetens.

Steg 3
​Riskbedömning

Riskbedömningar genomförs tillsammans med representanter för arbetsgivaren och arbetstagarna (skyddsombud om detta finns). 

Steg 4
​Åtgärder och uppföljning

Tillsammans arbetar vi fram åtgärder för att hantera identifierade risker samt hur och när åtgärderna skall följas upp.

Steg 5
Efter​kontroll

Efterkontroll av genomförda åtgärder sker normalt efter tre till sex månader och görs av verksamheten. Vid behov genomförs ytterligare riskbedömningar och åtgärder för att eliminera risker.