PlanetPeople AB

RISKBEDÖMNING

Har ni fått ett krav från Arbetsmiljöverket att genomföra riskbedömningar? 

Alla företag med anställda skall enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete arbeta med att förebygga ohälsa och olycksfall. I detta arbete blir hanteringen av verksamhetens arbetsmiljörisker mycket betydelsefullt. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön men arbetstagarna och deras representanter ska medverka i arbetet och delta i de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker skall beaktas löpande i verksamheten och i samband med planerade förändringar.

Har Arbetsmiljöverket ställt krav på att ni skall anlita sakkunnig extern kompetens? 

Ett vanligt förekommande krav från Arbetsmiljöverket är att anlita sakkunnig extern kompetens. Vi menar att det är först när man har genomfört en grundläggande kartläggning av verksamheten och genomfört en första riskanalys som det är möjligt att förstå behovet och kunna beställa rätt kompetens. Som sakkunnig hjälper vi dig att göra rätt saker och att göra saker rätt, vilket reducerar kostnader för företaget. Genom vårt nätverk av samarbetspartner säkerställer vi rätt kompetens till rätt pris.

Ring för mer information