Stärk er organisations klimatkompetens

Klimatkrisen är vår tids största utmaning och det krävs gemensamma insatser från alla delar av samhället för att möta den. För företag och offentliga- och statssektorn är det avgörande att ha en hög klimatkompetens internt för att kunna bidra till en hållbar framtid.

Klimataktuen erbjuder nu skräddarsydda Climate Fresk Workshops för att stärka er interna kompetens.

Vikten av klimatkompetens

Enligt en undersökning från tidningen Chef anser 91 procent av cheferna att det är mycket viktigt eller viktigt att minska sin organisations klimatpåverkan. Trots detta arbetar bara hälften av företagens ledningar aktivt med att göra det. För att gå från ord till handling krävs en hög klimatkompetens internt i organisationen.

Genom att stärka er klimatkompetens kan ni:

  • Identifiera era största utsläppskällor och aktivt arbeta med att minska er klimatpåverkan
  • Ställa rätt krav på leverantörer och samarbetspartners
  • Engagera och motivera medarbetare att bidra till omställningen
  • Stärka ert varumärke och möta ökade krav från kunder, investerare och EU´s lagstiftare

Vad är Climate Fresk?

Climate Fresk är en interaktiv och engagerande workshopmetod som använder sig av vetenskapliga rapporter från IPCC för att öka förståelsen för klimatförändringar. Genom att delta i en Climate Fresk Workshop får era medarbetare värdefulla insikter om hur klimatsystemet fungerar och varför det är så viktigt att agera nu.

Under workshopen kommer deltagarna att arbeta i små grupper för att utforska orsakerna till och effekterna av klimatförändringarna. Ni kommer att få en fördjupad förståelse för de icke-linjära processerna i klimatsystemet, inklusive återkopplingsmekanismer och tröskeleffekter, som gör det svårt att förutsäga konsekvenserna av våra handlingar.

Fördelar med att stärka er interna klimatkompetens

  • Få en gemensam förståelse för klimatkrisen och dess konsekvenser inom er organisation
  • Identifiera områden där ni kan minska er klimatpåverkan och sätta ambitiösa klimatmål
  • Förbered er organisation för ökade lagkrav och förväntningar från intressenter
  • Stärk ert arbetsgivarvarumärke och visa ert engagemang för hållbarhet

Gör skillnad genom att sponsra en Climate Fresk Workshop

När ni bokar en Climate Fresk Workshop för er organisation har ni även möjlighet att sponsra en workshop för en skola eller frivilligorganisation som ni stödjer. Genom att göra detta bidrar ni inte bara till att höja klimatkompetensen inom er egen organisation, utan även till att sprida kunskap och engagemang för klimatfrågan i samhället.

Att sponsra en Climate Fresk Workshop är ett konkret sätt att visa ert engagemang för hållbarhet och socialt ansvar. Det är också en möjlighet att stärka relationen till viktiga intressenter och samarbetspartners.

Boka en Climate Fresk Workshop idag

Vi erbjuder skräddarsydda Climate Fresk Workshops för företag, företag och offentliga- och statssektorn.

Tillsammans kan vi höja klimatkompetensen i samhället och skapa den förändring som behövs för en hållbar framtid.

Picture of Per-Olof Hall

Per-Olof Hall

Skriver om hälsa och hållbarhet, och kombinerar en unik insikt med över 15 års erfarenhet som ägare och konsult på PlanetPeople AB.