PlanetPeople AB

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE - SAM

Vi gillar ordning och reda och känner SAM väl. Med erfarenhet från olika branscher har vi hanterat de flesta förekommande arbetsmiljöfrågorna och hjälper våra kunder att arbeta både systematiskt och strategiskt med sin arbetsmiljö samtidigt som man uppfyller myndighetens krav.                   


Med en bakgrund som organisationskonsulter och chefer ser vi arbetsmiljöfrågan från ett företagsekonomiskt perspektiv. Vi jobbar med att införa arbetsmiljöarbetet på ett naturligt sätt i verksamheten och så att det påverkar medarbetarnas engagemang på ett positivt vis.


Med hjälp av vår arbetsmiljöhandbok får du en kostnadseffektiv digital lösning för ert systematiska arbetsmiljöarbete som inkluderar allt du behöver för att driva ett modernt och effektivt arbetsmiljöarbete.

Ring för mer informtion