Friska arbetsplatser belastar rätt   

Belastningsbesvär är fortfarande ett av de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen i Sverige och i Europa. Cirka tre av fem arbetstagare inom EU rapporterar att de har belastningsbesvär.