Kostnaderna för en dålig arbetsmiljö

Kostnaderna för en dålig arbetsmiljö Det är lätt att se sambandet mellan hur en dålig arbetsmiljö leder till försämrad produktivitet och fler sjukfall på arbetet. Desto svårare kan det vara att få en överblick över de faktiska kostnaderna en dålig arbetsmiljö medför, och vilken avkastning man kan få med ett aktivt arbetsmiljöarbete. Vi har samlat […]