Håller vi på att tappa flåset?

Håller vi på att tappa flåset? Du som läser detta är kanske bekant med Hälsoprofilsbedömningar. De utförs ofta i samband med arbetsmiljöutvärderingar och är till för att motivera deltagarna till en hälsosam livsstil. En central del av bedömningen är ett konditionstest på cykel, där man under 6-10 minuter cyklar på en nivå som gör en […]