Globala kriser – lokala lösningar?

Vi skriver nu september 2020 och när jag tittar tillbaka på de senaste tolv månaderna har vi gått från klimatkris till pandemikris.

I The Global Risks Report 2020 (publicerad januari 2020) rankar World Economic Forum olika hot utifrån sannolikhet och konsekvens.