Allt fler känner psykiskt obehag inför jobbet

En allt större andel känner psykiskt obehag av att gå till jobbet. Trenden har förstärkts under den rådande pandemin och är särskilt tydlig bland yngre.