Svetsare skadades för livet – varnades inte för livsfarlig rök

”Ingen sade ett ord.” Hade Jonna Heller känt till riskerna med svetsrök hade hon aldrig blivit svetsare. I dag är hennes lungkapacitet nedsatt med 30 procent.