Därför blir vi oftare sjuka på vintern

    Därför blir vi oftare sjuka på vintern Luftburna bakterier och virus kallas på forskarspråk för bioaerosoler. Bioaerosoler finns överallt omkring oss som en naturlig del av vår omgivning. Men det är bara när viruset är extremt smittsamt som det sprids via luften. Ett sådant exempel är norovirus eller vinterkräksjukevirus. – Partiklar som sprids […]