PlanetPeople AB

UTBILDNING

Företagsanpassade arbetsmiljöutbildningar (SAM och OSA)

Kunskap och kompetens är av tradition förknippat med studier som sedan följs av praktik och kompetensöverföring inom organisationen eller företaget. 


Vi menar att i dagens moderna digitala samhälle är det inte relevant att skicka iväg chefer och ledare flera dagar på kurs för att skaffa sig kunskaper som sedan skall omsättas till ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att på sikt bygga kompetens. Detta tar för långt tid och kostar för mycket.


I våra företagsanpassade utbildningar (SAM och OSA) fokuserar vi (under en dag) på varför saker skall göras, hur de bör göras och hur vi dokumenterar vårt arbetsmiljöarbete.  Samtidigt  överför vi nödvändig kompetens gällande arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöarbete till de chefer och arbetsledare som skall ha arbetsmiljöuppgifter. I övriga utbildningar arbetar vi direkt med teamet och individen under en längre tid.

SAM

OSA

TEAM

INDIVID

Som totalleverantör av arbetsmiljötjänster i södra Sverige har vi avtal med kvalitetssäkrade utbildningsföretag för att leverera följande utbildningar:

BRANDSKYDD
SBA
HETA ARBETEN

HLR & FÖRSTA HJÄLPEN
FALLSKYDD
LIFT, GRUNDKURS & REPETITION
STÄLLNINGSBYGGNAD (2-9 METER)
SÄKRA LYFT
TRUCKUTBILDNING: A- OCH B