PlanetPeople AB

VETENSKAP - LIVSSTILSANALYSER

Våra Livsstilsanalyser levereras i samarbete med Firstbeat Technologies OY som är resultatet av många års studier på University of Jyväskylä (KIHU) inom fysiologi, psykofysiologi och psykologi.

Digitaliserad fysiologi

Hjärtat är en av kroppens viktigaste muskler och livsavgörande. Hjärtat anpassas konstant efter kroppens interna och externa behov. Genom att på detaljnivå undersöka dessa förändringar kan man få en inblick i vad som händer bakom kulisserna i kroppen. 

Processen att konvertera fysiologisk data till användbar information kräver en unik digital model. Firstbeat använder hjärtfrekvensvariabilitet i kombination med avancerad matematisk processmodellering och signalbehandling för att skapa en individuell bild över det autonoma nervsystemets reglering av stress i kroppen.

Genom Firstbeats analysverktyg skapas en digital modell av individen som beskriver fysiologiska processer som syreförbrukning, energiförbrukning, syreförbrukning i samband med träning (EPOC) och stress- och återhämtningsreaktioner.

Avgörande är att kunna mäta hjärtfrekvensvariabilitet i vardagens dynamiska och komplex aktiviteter vilket Firstbeat gör genom sin Livsstilsanalys.

Genom Firstbeats Livsstilsanalys kan vi utforska utforska data om stressbelastning, återhämtning, sömnkvalitet, fysisk aktivitet och fysisk kondition. Denna information kan i sin tur användas för att ge individuell feed-back och coachning för att öka välbefinnande och hälsa.

Vetenskapliga artiklar