I pandemins spår – arbetsmiljön på vänt

GRANSKNING Inspektioner som nästan bara görs på telefon och ett systematiskt arbetsmiljöarbete som lagts på is. Coronapandemin har påverkat arbetsmiljöarbetet negativt på minst sju sätt, visar Du&jobbets genomgång.